Archivy
  • PODNĚT K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ V RÁMCI FONDU VZDĚLÁVACÍ POLITIKY NA PODPORU STUDIA UKRAJINSKÝCH STUDENTŮ V ROCE 2023 31.3.2023
    Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje v souladu s čl. 22 odst. 5 Pravidel pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, č. j. MSMT-1468/2023-2 ze dne 31. ledna 2023 „Podnět k předkládání žádostí v rámci Fondu vzdělávací politiky na podporu studia ukrajinských studentů v roce 2023".  Preferováno je předložení na formuláři žádosti a […]
  • Konference ke kvalitě výuky na vysokých školách 31.3.2023
    Praha, 31. března 2023 - Vrchní ředitelka pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu Radka Wildová se 30. března zúčastnila konference o kvalitě výuky na vysokých školách a pedagogických kompetencích akademických pracovníků Jak se vlastně učí na vysokých školách? Konferenci pořádal Národní akreditační úřad pro vysoké školství (NAÚ) společně s Ostravskou univerzitou a diskutovala se témata […]

Naše dílna

Pohled do naší dílny, kde vznikala většina  výrobků. Práci nám zpříjemňovala hudba ve sluchátkách. Natočila jsme videa postupu a nafotili výrobky a výkresy do virtuální galerie.

A jak nám práce šla od ruky ? Podívejte se .

2016-04-14 12.12.07 2016-04-14 12.12.51 2016-02-25 12.25.56 2016-02-25 12.25.27 2016-02-11 12.32.25 2016-02-11 12.29.47 2016-02-11 12.29.35 2016-02-11 12.29.02 2016-02-11 12.27.48 2016-01-06 12.12.42 2016-01-06 12.05.22 2015-12-03 12.17.44 2015-12-03 12.18.42 2015-12-03 12.19.23 IMG_1879 IMG_1859

Comments are closed.