Archivy
  • PODNĚT K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ V RÁMCI FONDU VZDĚLÁVACÍ POLITIKY NA PODPORU STUDIA UKRAJINSKÝCH STUDENTŮ V ROCE 2023 31.3.2023
    Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje v souladu s čl. 22 odst. 5 Pravidel pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, č. j. MSMT-1468/2023-2 ze dne 31. ledna 2023 „Podnět k předkládání žádostí v rámci Fondu vzdělávací politiky na podporu studia ukrajinských studentů v roce 2023".  Preferováno je předložení na formuláři žádosti a […]
  • Konference ke kvalitě výuky na vysokých školách 31.3.2023
    Praha, 31. března 2023 - Vrchní ředitelka pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu Radka Wildová se 30. března zúčastnila konference o kvalitě výuky na vysokých školách a pedagogických kompetencích akademických pracovníků Jak se vlastně učí na vysokých školách? Konferenci pořádal Národní akreditační úřad pro vysoké školství (NAÚ) společně s Ostravskou univerzitou a diskutovala se témata […]

Galerie- výrobky

Zvesela do posledních společných měsíců.

Naše výrobky- ulice kouzelných domečků, spirály v krajině, medvěd na kře, rozesmátý šašek, rozkvetlé jarní okno, motýl, abstrakce pomocí proužků, 3d spirály a fotografování, 3d ruka, pajďulák z láhve na vodu, ptačí budka…..

v dílně a v galerii postupně doplníme naše výrobky a postup 🙂

Jen malá ochutnávka :

2016-03-31 12.24.53 2016-04-14 12.46.03

2015-10-26 15.14.552016-02-24 14.04.392016-02-25 12.22.18

2016-02-24 14.03.11

 

Comments are closed.