Perspektiva

Nevíte, jak se kreslí pohledy do ulice, na domy, do interiérů a interiéry samotné? Není to tak náročné. Ukázali jsme si využití úběžníku…..pomyslného bodu, ve kterém se setkávají všechny rovnoběžné linie.

Promítli jsme si obrazy  různých malířů na interaktivní tabuli a vyznačili si  do nich perspektivní linie a úběžník.

A ted do práce !

Nejprve jsme si přeložili  papír na půl a vyznačili ve 2/3 výšky  bod.List byl  orientován na výšku! K němu jsme ze všech rohů narýsovali přímky. Dále jsme narýsovali svislé přímky. Od okraje čtvrtky jsme narýsovali přímky, které se sbíhaly do úběžníku(  jsou to okraje střech, dveří,oken,chodníku…atd.) Do vzniklé sítě jsme zakreslili domy, okna, dveře,chodníky. Vybarvili jsme vše pastelkami. Na závěr jsme černým fixem zvýraznili okraje domů,oken,střech,chodník, silnici a postavičky.

Jak pohled do ulice vznikal uvidíte v dílně

PROHLÍDKA galerie
1) Velký výkres se jménem autora….klikněte na obrázek…procházejte klikáním

2) Menší výkresy lze spustit v prezentaci