Hraný projekt o šikaně

 • PB281825
 • PB281826
 • PB281827
 • PB281828
 • PB281829
 • PB281830
 • PB281831
 • PB281832
 • PB281833
 • PB281834
 • PB281835
 • PB281836
 • PB281837
 • PB281838
 • PB281839
 • PB281840
 • PB281842
 • PB281843
 • PB281844
 • PB281845
 • PB281846
 • PB281847
 • PB281848
 • PB281849
 • PB281850
 • PB281851
 • PB281852
 • PB281853
 • PB281854
 • PB281855
 • PB281856
 • PB281857
 • PB281858
 • PB281859
 • PB281860
 • PB281861
 • PB281862
 • PB281863
 • PB281864
 • PB281865
 • PB281866
 • PB281867
 • PB281868
 • PB281869
 • PB281870
 • PB281871
 • PB281872
 • PB281873
Web Slide Show by WOWSlider.com v4.7

Chovej se tak, jak bys chtěl, aby se druzí chovali k tobě. To se lehko řekne, ale hůře provádí.  Chceme, aby se u nás každý ve třídě cítil fajn. To není jen tak. A tak jsme se rozhodli  zúčastnit  pořadu Neubližujme si. Matyáš pro nás celé představení natáčel, abychom mohli i druhý den o situaci lépe hovořit.

Projekt měl několik částí:
1) fáze -sledovali jsme jednotlivé hranné scénky. Po každé hranné scénce následoval společný rozbor situace a lektorky nás vedly  k tomu, abychom ukázali , co bylo špatně. Měli  jsme  i vyjádřit, co pociťoval, ten komu se ubližovalo.

2) fáze- učili jsme se , jak  reagovat, když nám někdo nadává nebo je k nám agresivní. Měli jsme od lektorek lístečky s textem nebo nápovědou ,co máme  říci a udělat. Jeden byl „agresor“ druhý „oběť“. Každá situace byla rozebrána.

3) fáze -lektorky nám ukázaly , jaký vliv má rozhovor s dospělou osobou. Jaký rozdíl je mezi žalováním a oznámením, že se mi děje nebo někomu něco zlého. A i sehrály scénku, kde jsme viděli ,že když nemá dospělý informaci, nemůže zasáhnout.

4) fáze -druhý den jsme si pustili video z pořadu a my děti jsme sledovaly ne lektorky, ale samy sebe, jak  jsme se chovaly. Ukázali jsme si, jak lehce se člověk nechá strhnout k rádoby“ legraci“, která si vymkne kontrole. A tak se stane,že člověk přihlíží, směje se nebo se dokonce připojí a ubližuje ostatním. Ukázali jsme si, že to byla záměrná manipulace, kdy herci nás vedli tak, abychom hráli s nimi,abychom se dokázali lépe vcítit do role utlačovaného nebo naopak. Ve chvíli, kdy se šikana stupňovala  někteří z nás zasáhli a slovně napomínali „herce“ , aby toho nechali a zastali se „oběti“. V rozhovoru s paní učitelkou jsme došli k tomu, že bylo správné zasáhnout do představení  a chování těch, co to dokázali, jsme vyzdvihli. Protože ve chvíli, kdy třída nemlčí k tomu ,co se děje,je šikana postavena mimo rámec slušného chování.

5)fáze- ještě neskončila 🙂 snažíme se chovat k sobě hezky. Tak nám držte palce, ať se nám daří.

video1: Co si myslíme o šikaně

video2: První hranná scénka

video3: Rozmluva o situaci v první scénce

video4: Scénka 2

video5: Rozmluva o situaci v druhé scénce

video6: Scénka 3

video7: Rozmluva o situaci v třetí scénce

ukázka jak bude reagovat učitel , pokud vejde do třídy a nedozví se, co se přesně stalo

 

video8:Rozhovor dospělý a dítě o situaci

Adam měl za úkol pravdivě popsat situaci ze scének

 

video9:Jak se bránit nadávkám

změnit na humor nebo se slovně bránit