Připravili jsme si svůj obsah kufru. Nejdříve jsme napsali, co bychom si vzali sami a pak nám rodiče připsali, co by nám přidali oni sami. Vzkaz od paní učitelky: Pochvala patří dětem za skvělé vyplnění kartičky pro hostitelskou rodinu v angličtině. Zvládli jste s přehledem a vtipem i to , čeho se bojíte. Pochvala patří i rodičům. Vaše nápady a doplnění mě někdy i dojalo. Za všechny vybírám: prázdný deník na zapisování toho, co děti prožijí bez Vás, sušenou vůni domova, dopis se slovy, jak moc máte toho svého broučka a berušku rádi a co pro Vás znamená,přání na cestu, deníček se šťastnými chvilkami, které jste prožili spolu,talisman, motivační dopis proti smutnění……a pak mnoho potřebných věcí jako slovník, multifunkční nožík, adresy přátel v cizině i doma…….atd. Tak se na svou společnou krásnou práci milí rodiče a děti podívejte. Děkuji.