Expresionistický obraz norského malíře Edvarda Muncheho Výkřik je velmi působivý. O vyjádření pocitu strachu, úzkosti jsme se také pokusili. Zaměřili jsme se na výraz obličeje.  Stylizovanou krajinu s krvavým nebem na originálu jsme nahradili barevnou škálou, kterou vytvořily vlasy zježené hrůzou. Vlasy (kapky vodovek) jsme rozfoukávaly brčkem. Jak se nám vše povedlo, vidíte v galerii. Postup i s videonávody  najdete v dílně.

PROHLÍDKA galerie
1) Velký výkres ….klikněte na obrázek…procházejte klikáním

2) Menší výkresy lze spustit v prezentaci