Je první podzimní výtvarná dílna, ale ve třídě je horko jak v Africe. A tak malování lva je tak trochu symbolické. Pracujeme podle 5 krokového návodu za využití kružítka, tenkého fixu a voskovek. Přesný postup uvidíte v dílně.

EXPOZICE 7.10.2015

PROHLÍDKA galerie
1) Velký výkres ….klikněte na obrázek…procházejte klikáním

2) Menší výkresy lze spustit v prezentaci